Voor bedrijven worden er verschillende financiële regelingen aangeboden waarmee zij voordeel kunnen behalen bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Hieronder worden de verschillende financiële regelingen beschreven die in Nederland toegepast kunnen worden door bedrijven wanneer zij zonnepanelen aanschaffen.


Investeringsaftrek


Mogelijkheden investeringsaftrek

De investeringsaftrek maakt het voor bedrijven mogelijk fiscaal voordeel te behalen bij de aanschaf van zonnepanelen. Er zijn verschillende mogelijkheden wanneer u de investeringsaftrek toe wilt passen, de drie verschillende mogelijkheden worden hieronder beschreven.


K.I.A.

Bedrijven die investeren in bedrijfsmiddelen maken veelal gebruik van de K.I.A., ook bij de aanschaf van zonnepanelen wordt deze investeringsaftrek veel toegepast. Het bedrag dat de onderneming vergoed krijgt is afhankelijk van de investering die zij hebben gedaan in de zonnepanelen. Deze investering is van toepassing op kleine investeringen van bedrijven, de tabel hieronder laat zien welke vergoeding een organisatie kan verwachten per investeringscategorie.Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
⇐ €2.300,- 0%
€2.301,- t/m €55.248,- 28%
€55.249,- t/m €102.311,- €15.470,-
€102.312,- t/m €306.931,- €15.470,- minus 7,56% het gedeelte van het investeringsbedrag boven de €102.311,-
>€306.931,- 0%


E.I.A.

Met E.I.A. kunt u besparen op de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Tot 41,5 procent van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen kan van de fiscale winst worden afgetrokken met E.I.A. Deze investeringsaftrek kan op diverse bedrijfsmiddelen worden toegepast, een vereiste is wel dat de middelen aan de energieprestatie-eisen voldoen en doelmatig energiegebruik bevorderen.
Om van E.I.A. te kunne profiteren moet uw bedrijf aan twee voorwaarden voldoen; het moet belastingplichtig voor inkomsten- en vennootschapsbelasting in Nederland zijn en het bedrijf moet een minimuminvestering van €2.500,- en maximum €118.000.000,- doen aan bedrijfsmiddelen die aan de eisen van de Energielijst voldoen. E.I.A. kan enkel toegepast worden op ondernemingen die winst behalen.


M.I.A.

Bij een investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kan uw onderneming gebruik maken M.I.A. Ook bij het plaatsen van zonnepanelen wanneer er asbest van het dak wordt verwijderd kunt u gebruik maken van M.I.A. De vergoeding wordt gegeven bij een investering vanaf €2.500,- in een jaar. De verwijdering van asbest van uw dak valt binnen categorie 2, dit houd in dat uw bedrijf over 27 procent van het geïnvesteerde bedrag geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen.
De financiële voordelen van M.I.A. kunnen gecombineerd worden met Vamil en K.I.A.


De tabel hieronder geeft de vergoeding die uw onderneming ontvangt voor de investering per categorie weer.Milieu-investering Milieu-investeringsaftrek
Categorie 1 36%
Categorie 2 27%
Categorie 3 13,5%


Vamil

U heeft de mogelijkheid tot 75 procent van uw bedrijfsinvesteringen binnen het eerste jaar af te lossen met Vamil. Deze aflossing kan op een willekeurig moment plaatsvinden. Uw bedrijf kan een interessant liquiditeits- en rentevoordeel behalen doordat de afschrijving van de fiscale winst afgetrokken kan worden. Het bedrijf zal namelijk een lagere fiscale winst behalen door de toepassing van Vamil, met als resultaat dat er minder inkomsten- en vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden.


SDE+

De Nederlandse overheid wil bedrijven stimuleren om zelfstandig duurzame energie te produceren met de SDE+ regeling. Bij de SDE+ regeling ontvangen bedrijven voor zowel de duurzame energie die zij produceren als voor de aanschafkosten en installatiekosten van zonnepanelen subsidie. De subsidie wordt zowel aan profit als non-profit organisaties verleend.SDEplus

Voor veel organisaties is het zelfstandig produceren van groene energie niet rendabel omdat de productie van groene energie duurder is dan van grijze energie. Met de SDE+ regeling wil de overheid organisaties tegemoetkomen om dit kostenverschil te dekken, op deze manier kunnen bedrijven voordelig groene energie produceren en gebruiken.


SDE+ wordt vergoedt aan bedrijven die gebruik maken van fotovoltaïsche zonnepanelen met een vermogen van ≥ 15 kWp, deze vergoeding ontvangen zij meestal gedurende een periode van 15 jaar.
Het bedrag dat aan het bedrijf vergoed wordt is afhankelijk van de toegepaste technologie en het bestede budget. Hieronder wordt het overzicht van de SDE+ vergoeding weergegeven.Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Basisenergieprijs Voorlopig correctiebedrag 2014 Max. vollasturen per jaar Max. looptijd subsidie in jaren Uiterlijke termijn ingebruikname in jaren
Zon Basisbedrag per fase (€/kWh) (€/kWh)
Zon-PV ≥15 kWp 0,070 0,080 0,090 0,110 0,130 0,147 0,044 0,054 1.000 15 3
Partner

Zonnepanelen offerte